Archief van
Auteur: A3D

JavaScript: setTimeout en setInterval

JavaScript: setTimeout en setInterval

setTimeout en setInterval bruikbare functies van Javascript samen met de sleep/usleep functie van php om tijdintervallen te zetten

setTimeout(function(){ alert("Hello"); }, 3000);

The setTimeout() method calls a function or evaluates an expression after a specified number of milliseconds.
1000 ms = 1 second.
The function is only executed once. If you need to repeat execution, use the setInterval() method.
Use the clearTimeout() method to prevent the function from running.

Lees Meer Lees Meer

Locaties (URLs en paden in WordPress

Locaties (URLs en paden in WordPress

Bij het programeren van plugins is het handig om paden (en urls) naar locaties op de server te kunnen aanroepen. Hier een overzicht van die functies die daar handig voor zijn:

 • get_theme_root(): Returns the address of the theme installation directory
 • get_template_directory_uri(): Retrieves the URI to the current theme’s files
 • admin_url(): Provides the address of the WordPress administrative pages
 • content_url(): Indicates where the wp-content directory can be found
 • site_url() and home_url(): Return the site address
 • includes_url(): Provides the location of WordPress include files
 • wp_upload_dir(): Indicates the directory where user-uploaded files are stored
 • ABSPATH: PAD naar root van de installatie (geen url) te gebruiken om bv eerder geuploade bestanden te verwijderen.

plugins_url( $path, $plugin );
The plugins_url function can be called with or without parameters. In the first case, it
builds a URL by appending the path found in the first parameter to the location of the file
specified in the second argument. In the second situation, it simply returns the location
of the plugin directory.

En in javaScript om huidige pagina te (her)laden:

 • window.location=””
URL Masking – Stealth Redirection or URL Hiding

URL Masking – Stealth Redirection or URL Hiding

Soms wil je dat het adres dat getoond word in de adresbalk van de browser niet de echte locatie (URL) toont. Je wil als het ware de URL “overschrijven” / maskeren.

URL Masking with .htaccess
In case you would like to access a certain URL for your domain name, but do not display it in the web browser address bar – here is how you can accomplish it using an .htaccess file.
A sample rewrite rule will look like this:
RewriteEngine On
RewriteRule ^something/?$ /something/else/
This way each time someone accesses:
yourdomain.com/something
the actual content that will be displayed will be for:
yourdomain.com/something/else
while the URL will remain unchanged.

Velden toevoegen en verwijderen op profielpagina WordPress

Velden toevoegen en verwijderen op profielpagina WordPress

Heldere post op wordpress.stackexchange.com over het toevoegen en verwijderen van velden op profielpagina van WordPress.

Velden toevoegen:

add_action( 'show_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields' );
add_action( 'edit_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields' );

function my_show_extra_profile_fields( $user ) { ?>
    <h3>Extra profile information</h3>
    <table class="form-table">
        <tr>
            <th><label for="twitter">Twitter</label></th>
            <td>
                <input type="text" name="twitter" id="twitter" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'twitter', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br />
                <span class="description">Please enter your Twitter username.</span>
            </td>
        </tr>
    </table>

Lees Meer Lees Meer

WordPress get userdata

WordPress get userdata

WordPress slaat de gebruikersdata op 2 plaatsen (tabellen) in de database op te weten in de tabel wp_users en in user_meta. Hieronder een overzicht van de data opgeslagen per tabel:

 • users:
  • ID
  • user_login
  • user_pass
  • user_nicename
  • user_email
  • user_url
  • user_registered
  • display_name
 • user_meta:
  • first_name
  • last_name
  • nickname
  • description
  • wp_capabilities (array)
  • admin_color (Theme of your admin page. Default is fresh.)
  • closedpostboxes_page
  • primary_blog
  • rich_editing
  • source_domain

Bronnen:

Bepaalde pagina / post detecteren en iets doen met de content

Bepaalde pagina / post detecteren en iets doen met de content

Met “is_page” is het mogelijk om te achterhalen welke pagina (of post) op dat moment geladen is in WordPress.

// When any single Page is being displayed.
is_page();

// When Page 42 (ID) is being displayed.
is_page( 42 );

// When the Page with a post_title of "Contact" is being displayed.
is_page( 'Contact' );

// When the Page with a post_name (slug) of "about-me" is being displayed.
is_page( 'about-me' );

/*
* Returns true when the Pages displayed is either post ID 42,
* or post_name "about-me", or post_title "Contact".
* Note: the array ability was added in version 2.5.
*/
is_page( array( 42, 'about-me', 'Contact' ) );

Hieronder een voorbeeld/manier om, als de content is geladen (maar nog niet zichtbaar), te controleren of bepaalde pagina(/post) is geladen. In dit geval maak ik gebruik van de “the_content” Filter

Lees Meer Lees Meer

Items Admin Menu (back end) verwijderen / Toevoegen

Items Admin Menu (back end) verwijderen / Toevoegen

Verwijder menu items/onderdelen in het Admin menu (back end) Gebruik de admin_menu hook:

<?php
function remove_menus() {
	remove_menu_page( 'index.php' );                  //Dashboard
	remove_menu_page( 'jetpack' );                    //Jetpack* 
	remove_menu_page( 'edit.php' );                   //Posts
	remove_menu_page( 'upload.php' );                 //Media
	remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' );    //Pages
	remove_menu_page( 'edit-comments.php' );          //Comments
	remove_menu_page( 'themes.php' );                 //Appearance
	remove_menu_page( 'plugins.php' );                //Plugins
	remove_menu_page( 'users.php' );                  //Users
	remove_menu_page( 'tools.php' );                  //Tools
	remove_menu_page( 'options-general.php' );        //Settings
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menus' );
?>

Bronnen:

Gebruiker (user) Profiel pagina Hooks / Actions

Gebruiker (user) Profiel pagina Hooks / Actions

Deze post gaat over de gebruikers profielpagina in de Admin (back end) / gebruikers (users) en hoe deze aan te passen ed.

Voor een plugin die ik aan het maken ben voor de WordPress profielpagina van de WordPress gebruiker (user) heb ik wat links verzameld in deze post. Ik heb hooks nodig om dingen aan te kunnen passen op de profielpagina en informatie over de gebruiker (user) die deze profielpagina bezoekt en kan/mag bewerken.


Voorbeeld van hook actie (functie) die word uitgevoerd als de profielpagina van een gebruiker geladen word (onder kleuren keuzes, boven gebruikers naam):

// profielpagina hook - onder kleuren keuze, boven naam
add_action( 'profile_personal_options', 'extra_profile_fields' );
    
function extra_profile_fields( $user ) {
    // haal de waarde uit een enkele meta key
    $meta_value = get_user_meta( $user->ID, 'meta_key', true ); // $user bevat WP_User object
    // doe er iets mee.
    ?>
    <input type="text" value="<?php echo esc_attr( $meta_value ); ?>" name="value" />
    <?php
}

Overzicht bronnen: hooks / actions voor profiel-pagina:

Lees Meer Lees Meer