Archief van
Categorie: PHP

JavaScript: setTimeout en setInterval

JavaScript: setTimeout en setInterval

setTimeout en setInterval bruikbare functies van Javascript samen met de sleep/usleep functie van php om tijdintervallen te zetten

setTimeout(function(){ alert("Hello"); }, 3000);

The setTimeout() method calls a function or evaluates an expression after a specified number of milliseconds.
1000 ms = 1 second.
The function is only executed once. If you need to repeat execution, use the setInterval() method.
Use the clearTimeout() method to prevent the function from running.

Lees Meer Lees Meer

Locaties (URLs en paden in WordPress

Locaties (URLs en paden in WordPress

Bij het programeren van plugins is het handig om paden (en urls) naar locaties op de server te kunnen aanroepen. Hier een overzicht van die functies die daar handig voor zijn:

  • get_theme_root(): Returns the address of the theme installation directory
  • get_template_directory_uri(): Retrieves the URI to the current theme’s files
  • admin_url(): Provides the address of the WordPress administrative pages
  • content_url(): Indicates where the wp-content directory can be found
  • site_url() and home_url(): Return the site address
  • includes_url(): Provides the location of WordPress include files
  • wp_upload_dir(): Indicates the directory where user-uploaded files are stored
  • ABSPATH: PAD naar root van de installatie (geen url) te gebruiken om bv eerder geuploade bestanden te verwijderen.

plugins_url( $path, $plugin );
The plugins_url function can be called with or without parameters. In the first case, it
builds a URL by appending the path found in the first parameter to the location of the file
specified in the second argument. In the second situation, it simply returns the location
of the plugin directory.

En in javaScript om huidige pagina te (her)laden:

  • window.location=””
Debuggen in WordPress

Debuggen in WordPress

WordPress heeft zelf een manier om te debuggen in de WordPress omgeving. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is een kleine aanpassing in het wp-config.php bestand/file.

Je kunt het wp-config.php bestand vinden in de map waarin je WordPress hebt geïnstalleerd (bv in de /public_html/-map van je domeinnaam).

Open het wp-config.php file en zoek naar de regel:
define( 'WP_DEBUG', false );
En verander dit in:
define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );

Door WP_DEBUG naar ‘true’ te zetten, weet WordPress dat het debuggen is geactiveerd. De instelling WP_DEBUG_LOG zorgt er voor dat foutmeldingen in een error log worden bijgehouden. Dit gebeurt in het bestand debug.log in de map /wp-content/.

Gebruik van de var_dump Funktie in PHP is een handig manier om content (om te testen) op het scherm te tonen.

Om stukjes PHP code te testen in WordPress gebruik ik de PHP Everywhere plugin. Hiermee kan ik snel stukjes php code uitvoeren in een Post, Bericht en/of Widget.

Daarnaast gebruik ik JavaScript om dingen via aan JavaScript alert te tonen:

function a3d_trace($msg){ 
echo '<script type="text/javascript">alert("' . $msg . '")</script>'; 
} 
a3d_trace("Tekst om in JavaScript alert te tonen");