Archief van
Tag: JavaScript

Leaflet map, Geojson en Turf.js

Leaflet map, Geojson en Turf.js

Leaflet is een open-source JavaScript bibliotheek voor mobiel-vriendelijke interactieve mappen/kaarten. Een mooi alternatief voor Google maps. Hier in deze post wat (voor mij) bruikbare links die betrekking hebben op Leaflet en manier waarop Leaflet omgaat met data zoals bv dmv gebruik van GeoJSON.

JavaScript: setTimeout en setInterval

JavaScript: setTimeout en setInterval

setTimeout en setInterval bruikbare functies van Javascript samen met de sleep/usleep functie van php om tijdintervallen te zetten

setTimeout(function(){ alert("Hello"); }, 3000);

The setTimeout() method calls a function or evaluates an expression after a specified number of milliseconds.
1000 ms = 1 second.
The function is only executed once. If you need to repeat execution, use the setInterval() method.
Use the clearTimeout() method to prevent the function from running.

Lees Meer Lees Meer

Locaties (URLs en paden in WordPress

Locaties (URLs en paden in WordPress

Bij het programeren van plugins is het handig om paden (en urls) naar locaties op de server te kunnen aanroepen. Hier een overzicht van die functies die daar handig voor zijn:

  • get_theme_root(): Returns the address of the theme installation directory
  • get_template_directory_uri(): Retrieves the URI to the current theme’s files
  • admin_url(): Provides the address of the WordPress administrative pages
  • content_url(): Indicates where the wp-content directory can be found
  • site_url() and home_url(): Return the site address
  • includes_url(): Provides the location of WordPress include files
  • wp_upload_dir(): Indicates the directory where user-uploaded files are stored
  • ABSPATH: PAD naar root van de installatie (geen url) te gebruiken om bv eerder geuploade bestanden te verwijderen.

plugins_url( $path, $plugin );
The plugins_url function can be called with or without parameters. In the first case, it
builds a URL by appending the path found in the first parameter to the location of the file
specified in the second argument. In the second situation, it simply returns the location
of the plugin directory.

En in javaScript om huidige pagina te (her)laden:

  • window.location=””
Open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps

Open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps

Er zijn behoorlijk wat open source alternatieven voor de google maps API. Ik denk dat ik maar eens een beetje ga spelen met Leaflet.

Leaflet is the leading open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. Weighing just about 38 KB of JS, it has all the mapping features most developers ever need.

WordPress Hooks (events), Actions en filters

WordPress Hooks (events), Actions en filters

WordPress voert, bij bepaalde gebeurtenissen (stappen tijdens het laden van WordPress),  functies (Actions/Filters) uit die geregistreerd zijn aan een bepaald event (gebeurtenis) d.m.v. “Hooks”. Actions en Filters in WordPress zijn functies die aangepast kunnen worden door de developers om de standaard functionaliteit aan te passen.

Filters are different than Actions. WordPress actions are executed at events like when a theme or plugin is activated, or when a post is published. Filters are used to filter output when it is sent to either database or to user browser.

Voorbeeld php met diverse hooks:

Lees Meer Lees Meer

Bronnen / Toolkits

Bronnen / Toolkits

Hier onder Toolkits/Links/referenties m.b.t. web/plugin-ontwikkeling in WordPress.

Lees Meer Lees Meer