Archief van
Tag: PHP

Leaflet map, Geojson en Turf.js

Leaflet map, Geojson en Turf.js

Leaflet is een open-source JavaScript bibliotheek voor mobiel-vriendelijke interactieve mappen/kaarten. Een mooi alternatief voor Google maps. Hier in deze post wat (voor mij) bruikbare links die betrekking hebben op Leaflet en manier waarop Leaflet omgaat met data zoals bv dmv gebruik van GeoJSON.

JavaScript: setTimeout en setInterval

JavaScript: setTimeout en setInterval

setTimeout en setInterval bruikbare functies van Javascript samen met de sleep/usleep functie van php om tijdintervallen te zetten

setTimeout(function(){ alert("Hello"); }, 3000);

The setTimeout() method calls a function or evaluates an expression after a specified number of milliseconds.
1000 ms = 1 second.
The function is only executed once. If you need to repeat execution, use the setInterval() method.
Use the clearTimeout() method to prevent the function from running.

Lees Meer Lees Meer

Locaties (URLs en paden in WordPress

Locaties (URLs en paden in WordPress

Bij het programeren van plugins is het handig om paden (en urls) naar locaties op de server te kunnen aanroepen. Hier een overzicht van die functies die daar handig voor zijn:

  • get_theme_root(): Returns the address of the theme installation directory
  • get_template_directory_uri(): Retrieves the URI to the current theme’s files
  • admin_url(): Provides the address of the WordPress administrative pages
  • content_url(): Indicates where the wp-content directory can be found
  • site_url() and home_url(): Return the site address
  • includes_url(): Provides the location of WordPress include files
  • wp_upload_dir(): Indicates the directory where user-uploaded files are stored
  • ABSPATH: PAD naar root van de installatie (geen url) te gebruiken om bv eerder geuploade bestanden te verwijderen.

plugins_url( $path, $plugin );
The plugins_url function can be called with or without parameters. In the first case, it
builds a URL by appending the path found in the first parameter to the location of the file
specified in the second argument. In the second situation, it simply returns the location
of the plugin directory.

En in javaScript om huidige pagina te (her)laden:

  • window.location=””
Velden toevoegen en verwijderen op profielpagina WordPress

Velden toevoegen en verwijderen op profielpagina WordPress

Heldere post op wordpress.stackexchange.com over het toevoegen en verwijderen van velden op profielpagina van WordPress.

Velden toevoegen:

add_action( 'show_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields' );
add_action( 'edit_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields' );

function my_show_extra_profile_fields( $user ) { ?>
    <h3>Extra profile information</h3>
    <table class="form-table">
        <tr>
            <th><label for="twitter">Twitter</label></th>
            <td>
                <input type="text" name="twitter" id="twitter" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'twitter', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br />
                <span class="description">Please enter your Twitter username.</span>
            </td>
        </tr>
    </table>

Lees Meer Lees Meer

Bepaalde pagina / post detecteren en iets doen met de content

Bepaalde pagina / post detecteren en iets doen met de content

Met “is_page” is het mogelijk om te achterhalen welke pagina (of post) op dat moment geladen is in WordPress.

// When any single Page is being displayed.
is_page();

// When Page 42 (ID) is being displayed.
is_page( 42 );

// When the Page with a post_title of "Contact" is being displayed.
is_page( 'Contact' );

// When the Page with a post_name (slug) of "about-me" is being displayed.
is_page( 'about-me' );

/*
* Returns true when the Pages displayed is either post ID 42,
* or post_name "about-me", or post_title "Contact".
* Note: the array ability was added in version 2.5.
*/
is_page( array( 42, 'about-me', 'Contact' ) );

Hieronder een voorbeeld/manier om, als de content is geladen (maar nog niet zichtbaar), te controleren of bepaalde pagina(/post) is geladen. In dit geval maak ik gebruik van de “the_content” Filter

Lees Meer Lees Meer

Items Admin Menu (back end) verwijderen / Toevoegen

Items Admin Menu (back end) verwijderen / Toevoegen

Verwijder menu items/onderdelen in het Admin menu (back end) Gebruik de admin_menu hook:

<?php
function remove_menus() {
	remove_menu_page( 'index.php' );                  //Dashboard
	remove_menu_page( 'jetpack' );                    //Jetpack* 
	remove_menu_page( 'edit.php' );                   //Posts
	remove_menu_page( 'upload.php' );                 //Media
	remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' );    //Pages
	remove_menu_page( 'edit-comments.php' );          //Comments
	remove_menu_page( 'themes.php' );                 //Appearance
	remove_menu_page( 'plugins.php' );                //Plugins
	remove_menu_page( 'users.php' );                  //Users
	remove_menu_page( 'tools.php' );                  //Tools
	remove_menu_page( 'options-general.php' );        //Settings
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menus' );
?>

Bronnen:

Gebruiker (user) Profiel pagina Hooks / Actions

Gebruiker (user) Profiel pagina Hooks / Actions

Deze post gaat over de gebruikers profielpagina in de Admin (back end) / gebruikers (users) en hoe deze aan te passen ed.

Voor een plugin die ik aan het maken ben voor de WordPress profielpagina van de WordPress gebruiker (user) heb ik wat links verzameld in deze post. Ik heb hooks nodig om dingen aan te kunnen passen op de profielpagina en informatie over de gebruiker (user) die deze profielpagina bezoekt en kan/mag bewerken.


Voorbeeld van hook actie (functie) die word uitgevoerd als de profielpagina van een gebruiker geladen word (onder kleuren keuzes, boven gebruikers naam):

// profielpagina hook - onder kleuren keuze, boven naam
add_action( 'profile_personal_options', 'extra_profile_fields' );
    
function extra_profile_fields( $user ) {
    // haal de waarde uit een enkele meta key
    $meta_value = get_user_meta( $user->ID, 'meta_key', true ); // $user bevat WP_User object
    // doe er iets mee.
    ?>
    <input type="text" value="<?php echo esc_attr( $meta_value ); ?>" name="value" />
    <?php
}

Overzicht bronnen: hooks / actions voor profiel-pagina:

Lees Meer Lees Meer

WordPress Hooks (events), Actions en filters

WordPress Hooks (events), Actions en filters

WordPress voert, bij bepaalde gebeurtenissen (stappen tijdens het laden van WordPress),  functies (Actions/Filters) uit die geregistreerd zijn aan een bepaald event (gebeurtenis) d.m.v. “Hooks”. Actions en Filters in WordPress zijn functies die aangepast kunnen worden door de developers om de standaard functionaliteit aan te passen.

Filters are different than Actions. WordPress actions are executed at events like when a theme or plugin is activated, or when a post is published. Filters are used to filter output when it is sent to either database or to user browser.

Voorbeeld php met diverse hooks:

Lees Meer Lees Meer

Debuggen in WordPress

Debuggen in WordPress

WordPress heeft zelf een manier om te debuggen in de WordPress omgeving. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is een kleine aanpassing in het wp-config.php bestand/file.

Je kunt het wp-config.php bestand vinden in de map waarin je WordPress hebt geïnstalleerd (bv in de /public_html/-map van je domeinnaam).

Open het wp-config.php file en zoek naar de regel:
define( 'WP_DEBUG', false );
En verander dit in:
define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );

Door WP_DEBUG naar ‘true’ te zetten, weet WordPress dat het debuggen is geactiveerd. De instelling WP_DEBUG_LOG zorgt er voor dat foutmeldingen in een error log worden bijgehouden. Dit gebeurt in het bestand debug.log in de map /wp-content/.

Gebruik van de var_dump Funktie in PHP is een handig manier om content (om te testen) op het scherm te tonen.

Om stukjes PHP code te testen in WordPress gebruik ik de PHP Everywhere plugin. Hiermee kan ik snel stukjes php code uitvoeren in een Post, Bericht en/of Widget.

Daarnaast gebruik ik JavaScript om dingen via aan JavaScript alert te tonen:

function a3d_trace($msg){ 
echo '<script type="text/javascript">alert("' . $msg . '")</script>'; 
} 
a3d_trace("Tekst om in JavaScript alert te tonen");
Bronnen / Toolkits

Bronnen / Toolkits

Hier onder Toolkits/Links/referenties m.b.t. web/plugin-ontwikkeling in WordPress.

Lees Meer Lees Meer