WordPress slaat de gebruikersdata op 2 plaatsen (tabellen) in de database op te weten in de tabel wp_users en in user_meta. Hieronder een overzicht van de data opgeslagen per tabel:

 • users:
  • ID
  • user_login
  • user_pass
  • user_nicename
  • user_email
  • user_url
  • user_registered
  • display_name
 • user_meta:
  • first_name
  • last_name
  • nickname
  • description
  • wp_capabilities (array)
  • admin_color (Theme of your admin page. Default is fresh.)
  • closedpostboxes_page
  • primary_blog
  • rich_editing
  • source_domain

Bronnen: